Vinteridrett

Indherreds Skiløberforenings Renn I Levanger 1868

Hentet fra artikkelen:”Av skiidrettens saga i Innherred”av Kjell SaxvikHentet fra Årbok 1977Nord-Trøndelag HistorielagRedaksjon: Olav Skevik og Jarle SkjeiI kommisjon hos Steinkjer Bokhandel ASSTEINKJER TRYKKERI A.S 1977Indherreds Skiløberforenings renn i Levanger 1868Allerede i januar 1867 ble det kunngjort i avisene i Levanger, Steinkjer og Namsos at: ”det tidligere bebudede Skiløbermøde i Forening med Udstilling av Ski agtes […]

Fløtt Fløan

Hentet fra ”Sagn fra Stjørdalen”Samlet av Ivar Nilssen VærnesbrandenUtgitt i 1905Sagnet beretter, at en stor idrætsmand Fløtt engang har boet paa Fløan i Skatval. Denne Fløtt gjorde sig engang etpar ski – ”kvikski”. Dette var ski, som var gjort av kløfttræ, som stod saaledes, at solen skinnede midt igjennem kløften kl.12 middag.Han arbeidede paa dem […]